Lubelska Wiosna Młodych. Koncert dyplomantów

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII LUBELSKIEJ
DYPLOMANCI SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA REGIONU LUBELSKIEGO
WOJCIECH RODEK – dyrygent