XXIV Forum im. Witolda Lutosławskiego – Koncert kameralny

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE LUBELSKICH SZKÓŁ
SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie
SM I i II st. im. W. Lutosławskiego
OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

CHÓRY PROJEKTU AKADEMIA CHÓRALNA – „ŚPIEWAJĄCA POLSKA” REGIONU LUBELSKIEGO
„Chór Lorien” I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie (kier. Joanna Głogowska-Szychta, Paulina Jurczyszyn)
„Chór Ergo Cantemus” II LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie (kier. Gabriela Czyż)
Chór III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie (kier. Małgorzata Nowak)
„Chór Copernicus” IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (kier. Milena Wnuk)

Opis

Koncert współorganizowany przez Instytut Muzyki
Wydział Artystyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie