Piotr Wijatkowski

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w której odbywał studia dyrygenckie w klasie prof. Henryka Czyża (koncert dyplomowy z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie). Naukę kontynuował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum” w Salzburgu pod kierunkiem prof. Michaela Gielena. Uczestniczył w kursach interpretacyjnych prowadzonych przez Davida Epsteina. W roku 2018 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, nadany uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Działalność artystyczną rozpoczął w 1989 roku. Ma w dorobku ponad 500 koncertów symfonicznych zrealizowanych w Polsce i za granicą, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Egipcie, Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Portugalii, Szwecji, Holandii, Danii, Ukrainie i Albanii. Poprowadział również ponad 50 teatralnych spektakli muzycznych. Dyrygował orkiestrami większości polskich filharmonii, w tym Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wśród wybitnych solistów, którym towarzyszył byli m.in.: Wanda Wiłkomirska, Idil Biret, Aldona Dvarionaite, Marina Jaszwili, David Garrett, Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Alena Baeva, Avri Levitan, Radovan Vlatković, Ewa Pobłocka, Piotr Paleczny, Lidia Grychtołówna, Stanisław Drzewiecki, Jadwiga Rappé, Wiesław Ochman, Leszek Możdżer. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach. W swoim repertuarze ma większość najważniejszych dzieł symfonicznych oraz wiele utworów współczesnej literatury muzycznej. Dokonał światowych i europejskich prawykonań dzieł Bertolda Hummla (Partita na orkiestrę kameralną), Craiga Russela (Concierto Romantico), Manuela Millana (Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerda), Daniela Galay’a (III Symfonia), Philippe Chamouarda (Les Figures de Iinvisible, III Symfonia). 

Od 1993 do 2011 roku pracował w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, pełniąc przez wiele lat funkcję pierwszego dyrygenta, jak również dyrektora artystycznego. Z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej występował na wielu krajowych estradach, m. in. dwukrotnie w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego. Poprowadził 10 zagranicznych tournées orkiestry (kraje europejskie oraz Korea Południowa). Na lubelską estradę wprowadził po raz pierwszy tak znaczące dzieła, jak: VII Symfonia Dymitra Szostakowicza, Symfonia Faustowska Ferenca Liszta, September Symphony, Missa pro Pace, II Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara, czy Planety Gustava Holsta. Współpracował z Elżbietą Penderecką przy organizacji lubelskich koncertów w ramach XIV i XV Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. W latach 2013-2015 związany był z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie pełnił funkcję kierownika muzycznego czterech premierowych spektakli oraz pracował na stanowisku dyrektora artystycznego.

Z jego udziałem rejestrowano programy radiowe i telewizyjne. Nagrywał m. in. dla TVP2, II Programu PR, Telewizji Ukraińskiej, Telewizji Egipskiej (z Cairo Symphony Orchestra), Telewizji Albańskiej (z Orkiestrą Symfoniczną Radia i Telewizji w Tiranie). Jego dyskografia zawiera osiem albumów CD, z czego sześć wydanych przy współpracy z firmą fonograficzną DUX. Pozostałe dwa albumy ukazały się za granicą – we Francji (Orphée) i w Korei Południowej (SEM Gramophone).

Ważnym obszarem działalności Piotra Wijatkowskiego jest praca badawcza, dydaktyczna i organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z uczelnią związany jest zawodowo od ponad dwudziestu lat, realizując na Wydziale Artystycznym prace badawcze w dyscyplinie sztuki muzyczne oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne. Jest autorem publikacji, a także aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych oraz zagranicznych wizyt studyjnych i szkoleniowych (Niemcy, Francja, Luksemburg). Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Muzyki oraz przewodniczącego Rady Naukowej tegoż instytutu.

W 2008 roku Piotr Wijatkowski wystąpił w roli dyrygenta w filmie fabularnym „Wiosna 1941” (reż. Uri Barbash), zrealizowanym w koprodukcji polsko-izraelskiej.

×
×

Koszyk

Skip to content