FILHARMONIA

OR
KIE
STRA

Filharmonii Lubelskiej

slider

kontakt

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

20-029 Lublin
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
Regon: 000279568
NIP: 712-01-63-820
RIK: 06
Nr  konta: 51 1020 3147 0000 8902 0095 3174

Kontakt
sekretariat@filharmonialubelska.pl

Skontaktuj się z nami!

Sekretariat

81 53 15 120
sekretariat@filharmonialubelska.pl

Dział księgowy

81 53 15 103
ksiegowosc@filharmonialubelska.pl

Dział kadr

81 53 15 105
kadry@filharmonialubelska.pl

Dział artystyczny

81 53 15 109
81 53 15 106
artystyczny@filharmonialubelska.pl

Promocja

81 53 15 118
bilety@filharmonialubelska.pl
promocja@filharmonialubelska.pl

Edukacja

81 53 15 111
81 53 15 108
edukacja@filharmonialubelska.pl

Dział techniczny

571 435 331
technika@filharmonialubelska.pl

Zamówienia publiczne
81 53 15 113
zamowienia@filharmonialubelska.pl

Informacje

Inspektor danych osobowych
iodo@zeto.lublin.pl

Kasa biletowa

81 53 15 112
508 935 713
bilety@filharmonialubelska.pl

 

Gdzie zaparkować?

Gdzie zaparkować?