Fasada Filharmonii

FILHARMONIA LUBELSKA ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie pilnie poszukuje pracownika na Stanowisko ds. Utrzymania Czystości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV,
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.01.2022r. na adres: Filharmonia im. H.
Wieniawskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin lub na adres
e-mail: kadry@filharmonialubelska.pl

Wymagania i informacje dotyczące oferty pracy  [PDF, 97KB]

×
×

Koszyk

Skip to content