Zbigniew Czuryło

Zbigniew Czuryło

Od 1991 roku dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Pedagog, akordeonista. Pomysłodawca i założyciel Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo. Absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie akordeonu prof. B. Dowlasza i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydział Wychowanie Muzyczne oraz studia podyplomowe z Zarządzania Placówkami Oświatowymi i Kulturalnymi na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Animator kultury, organizator koncertów, konkursów, festiwali muzycznych i warsztatów metodycznych. Krajowy konsultant Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Uczniowie i absolwenci klasy akordeonu należą do grona laureatów konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych zarówno w zakresie gry solowej, jak i muzyki kameralnej. Za działalność artystyczno-pedagogiczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. w 2009 roku Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej, a w 2019 roku odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremiera Piotra Glińskiego.

×
×

Koszyk

Skip to content